Om kulturhuset

Tynset kulturhus er regionens kulturelle storstue! Det rommer et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter, og er en viktig kulturell møteplass.

Tynset kulturhus inneholder Storsalen, Veslesalen, Kulturkafeen, Nystua, Klåvån, Loftet, Smea, møterom i helsesenteret, Tynset Bibliotek og Galleri Elgen.

Storsalen

280 (315) seter i amfi. 35 trappeplasser. Totalt tillatt 350.

Digital projeksjon og digital lyd, XpanD 3D-system. Det finnes ekstra barneseter som kan plasseres i kinosetene. Dette er en flerbrukssal og egner seg like godt til teater og konserter som kino.

Scenemål

Bredde: 12 meter

Dybde: 8 meter + forscene.

22 snortrekk, 10,5 meter snorloft.

Orkestergrav: Bredde: 9 meter - Dybde: 3 meter

Veslesalen

46 seter i amfi og 9 seter på galleriet, totalt tillatt 100. På kino har vi 55 fungerende seter, mulighet for ekstrarad med 9 seter ved behov.

Digital projeksjon og digital lyd. XpanD 3D-system. Det finnes ekstra barneseter som kan plasseres i kinosetene. Kinosalen egner seg godt til foredrag o.l. og inneholder lyd- og AV-utstyr beregnet på dette.

Kulturkaféen

Kaféen er det sentrale møtepunktet i kulturhuset, og samtidig kantine for de ansatte i rådhuset og Tynset kommune. Den utgjør en del av Nystua.

Nystua

Samme lokalet som Kulturkaféen. Brukes som en utvidelse av kaféen når det er behov for det. Dessuten foajé til salene og utstillingslokalet. Brukes til krokvelder og festlige sammenkomster. Møter kan også arrangeres her. Bordplass passende til ca. 200 personer.

Klåvån

Møterom som passer for opptil 12 deltakere. Det minste møterommet i kulturhuset.

Loftet

Møterom som passer for opptil 20 deltakere.

Smea

Altmuligrommet. 10 ganger 10 meter. Brukes til dans, teater, konserter, utstillinger, snekkering av kulisser. Støtterom for konserter og teater i Storsalen.

Store porter inn til Storsalen.

Møterom i helsesenteret

Møterom som passer for ca. 25 personer. Lite kjøkken.

Tynset bibliotek

Biblioteket har bøker, tidsskrifter, aviser, tegneserier, tilrettelagt litteratur, lydbøker, film og musikk. Datamaskiner er tilgjengelig med internett og tekstbehandling. Bibliotekets facebookside.

Galleri Elgen

Kunstgalleri delt i ett større og ett mindre rom. Galleriets facebookside.

Utleiesatser i kulturhuset.